Polish (Poland)
projekty


Leonardo da Vinci - Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii


Projekt Partnerski Leonardo da Vinci
REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA W NEUROLOGII – PROGRAM SZKOLENIOWY


Projekt partnerski REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA W NEUROLOGII – PROGRAM SZKOLENIOWY (numer projektu 2008-1-PL1-LEO04-00814 1) został zrealizowany pomiędzy 01.08.2008 roku a 31.07.2010 roku dzięki grantowi europejskiemu w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się Przez Całe Życie.

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była polska firma EU Sp. z o.o.. [link]

 

Pozostali partnerzy Projektu:

 1. Stichting Academie Instituut, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht, Holandia [link]
 2. International Centre for Neuro-Rehabilitation & Neuro-Psychiatry, Wielka Brytania [link] – reprezentowane przez zrzeszone przy nim trzy zespoły rehabilitacji środowiskowej:
  • Community MS Team [link]
  • Regional Disability Team [link]
  • Northumberland Head Injuries Service [link]
 3. Community Head Injury Service Buckinghamshire Primary Care Trust, Wielka Brytania - partner stowarzyszony. [link]
 4. Community Brain Injury Rehabilitation Team (CBIRT), Leeds, Wielka Brytania - partner stowarzyszony, który praktycznie nie uczestniczył w realizacji Projektu.


CELE PROJEKTU

 1. Opracowanie programu szkoleniowego dotyczącego rehabilitacji środowiskowej przeznaczonego dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i innych osób zawodowo zaangażowanych w rehabilitację osób z zaburzeniami neurologicznymi.
 2. Stworzenie sieci specjalistów i osób zawodowo zaangażowanych w rehabilitację środowiskową w Europie
 3. Promocja rehabilitacji środowiskowej
 4. Wzajemna wymiana wiedzy o doświadczeń pomiędzy instytucjami biorącymi udział w projekcie
 5. Dążenie do opracowania wspólnych standardów dobrej praktyki w rehabilitacji środowiskowej


OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH


Uczestnicy projektu – osoby różnych zawodów (lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pracownicy socjalni i inni) zaangażowane w rehabilitację – odwiedzały partnerskie ośrodki zajmujące się rehabilitacją środowiskową w Wielkiej Brytanii i Holandii. Odwiedzający jak cień poruszali się za osobą o tym samym (lub zbliżonym) zawodzie podczas jej normalnego dnia pracy.

Celem wizyt było zebranie obserwacji i informacji dotyczących stosowanych w odwiedzanym ośrodku dobrych praktyk w zakresie komunikacji w ramach wielospecjalistycznego zespołu rehabilitacyjnego, planowania rehabilitacji zgodnie z zasadą rehabilitacji ukierunkowanej na potrzeby pacjenta, sposobów angażowania odbiorców w planowanie i realizację procesu ich rehabilitacji, a także zebranie informacji dotyczących efektywnej organizacji ośrodka rehabilitacji środowiskowej, prowadzenia dokumentacji medycznej, sposobów monitorowania skuteczności rehabilitacji, jakości, procedur bezpieczeństwa i organizacji współpracy z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi.

W połowie projektu wszyscy partnerzy spotkali się na warsztatach w Polsce, podczas których omówili i przygotowali wstępną wersję Programu Edukacyjnego dotyczącego rehabilitacji środowiskowej.

Projekt zakończyła Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii, która odbyła się w Warszawie 11 czerwca 2010.

REZULTATY PROJEKTU

Program Edukacyjny [link]

Opracowany przez grupę projektową i w dużej większości zaprezentowany podczas Konferencji został udostępniony szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Rehabilitacji Dostępnej TRANGO [link].  Program Edukacyjny będzie także wykorzystywany przez partnerów projektu podczas lokalnych szkoleń i udostępniany osobom zainteresowanym rehabilitacją środowiskową.

Konferencja Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii

Odbyła się w Warszawie, 11 czerwca 2010 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i zgromadziła ponad 130 osobowe wielozawodowe grono uczestników. Konferencja została organizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Neurologicznym i uzyskała patronat honorowy wielu poważnych osób i instytucji m.in. Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz, Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.
Pełna lista Patronów Honorowych [link]
Pełna lista Organizatorów i Partnerów Konferencji [link]
Program Konferencji [link]
Prelegenci [PL] [EN]
Prezentacje [PL] [EN]


Sieć profesjonalistów
Wspólny Projekt zaowocował nawiązaniem trwałej współpracy i kontaktów pomiędzy partnerami – instytucjami zajmujących się lub próbującymi rozwijać rehabilitacją środowiskową w neurologii gotowymi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Obecnie partnerzy przygotowują kolejny wspólny projekt, prawdopodobnie w rozszerzonym gronie.

Po zakończeniu projektu instytucja koordynująca ma zamiar zaprezentować rezultaty projektu władzom w Polsce i promować koncepcję, by rehabilitację środowiskową ustanowić podstawową metodą sprawowania opieki rehabilitacyjnej i społecznej wobec osób z przewlekłą niepełnosprawnością.

Dr n. med. Anna Czernuszenko – Koordynator Projektu

 
Kurs - Diagnostyka i terapia zaburzeń ruchu i funkcji kończyny górnej u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Fundacja współorganizowała kurs doskonalący: Kurs wprowadzający pt.: "Diagnostyka i terapia zaburzeń ruchu i funkcji kończyny górnej u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym" wraz z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz holenderską fundacją Wandafonds, Zagórze 7-8 września 2009.

Program kursu do pobrania.

Materiały z kursu.

 
Kurs - Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego

Fundacja współorganizowała kurs doskonalący pt. „Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego” 2008 wraz z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz holenderską fundacją Wandafonds.