Polish (Poland)
Program Edukacyjny Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii

1. Rehabilitacja środowiskowa – przesłanki i dowody naukowe – Anna Czernuszenko [pobierz]

2. Modele niepełnosprawności i neurorehabilitacja - Neil Brownlee [pobierz]

3. Podejście ukierunkowane na potrzeby osoby w wyznaczaniu celów rehabilitacyjnych - Julia Johnson [pobierz]

4. Praca w interdyscyplinarnym zespole – Barbara Chandler [pobierz]

5. Programy edukacyjne dla chorych i ich rodzin – Julia Johnson, Victoria MacDonald [pobierz]

6. Northumberland Head Injuries Service: Połączenie opieki zdrowotnej i społecznej– Neil Brownlee [pobierz]

7. Terapia zajęciowa w rehabilitacji środowiskowej– Bastiënne de Regt [pobierz]

8. Przykład dobrej praktyki: Buckinghamshire Primary Care Trust, High Wycombe, Bucks, Wielka Brytania - Andy Tyerman [pobierz]

9. Wprowadzenie rehabilitacji środowiskowej w modelu Holenderskim - Niels Groeneweg [pobierz]

10. Rehabilitacja zawodowa  – Andy Tyerman [pobierz ]

11. Transition (Przejście) – Jillian Archer [pobierz]

12. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin/opiekunów – Marcin Leśniak [pobierz]

13. Niepełnosprawność i rehabilitacja w świetle dokumentów instytucji międzynarodowych - Anna Czernuszenko [pobierz]

14. Rola psychiatry w neurologicznej rehabilitacji środowiskowej – Anna Bogucka-Bonikowska [pobierz]