Polish (Poland)
Partnerzy

Fundacja Wandafonds - http://www.wandafonds.nl/

Fundacja TRANGO od 2008 roku współpracuje z Fundacją Wandafonds w organizacji polsko-holenderskich kursów dotyczących najnowszych osiągnięć w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które odbywały się w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy.

 

EU Sp. z o.o. - http://www.reissgroup.eu

Fundacja TRANGO współuczestniczyła z EU Sp. z . o. o. w realizacji projektu partnerskiego zatytułowanego Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii - Program Edukacyjny. Fundacja brała udział i pokryła część kosztów organizacji międzynarodowej konferencji, która odbyła się na zakończenie projektu oraz udostępniła swoją stronę internetową w celu upowszechnienia rezultatów projektu - programu edukacyjnego.

 

COTIS EU Sp. z o.o. S.K.A.  - http://cotis.eu/