Polish (Poland)
Misja

Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju systemu rehabilitacji dla osób z przewlekłą niepełnosprawnością w taki sposób, aby rehabilitacja oparta o najnowsze zdobycze nauki i techniki:

 • była dostępna w ich środowisku,
 • odpowiadała na rzeczywiste potrzeby osób niepełnoprawnych,
 • uwzględniała potrzeby rodzin i opiekunów,
 • respektowała prawo osób niepełnosprawnych do współdecydowania o jej celach,
 • była oparta na prawach człowieka.

 

Chcemy realizować naszą misję poprzez:

 • działania edukacyjne i informacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych, ich bliskich i osób zawodowo zajmujących się rehabilitacją
 • działania propagandowe i opiniotwórcze zmierzające do zmiany obowiązującego prawa promowanie gotowych rozwiązań
 • świadczenie wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych
 • prace nad rozwojem nowych metod rehabilitacji w oparciu o zdobycze nauki i technologii
 • poszukiwanie rozwiązań, które łącząc doświadczenie i wiedzę wielu dyscyplin i zawodów przyczynią się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych
 • współpracę i dialog z organizacjami zrzeszającymi odbiorców usług rehabilitacyjnych