Polish (Poland)
Materiały

Ulotki Informacyjne

 1. Upadki w szpitalach [pobierz]
 2. Upadki po udarze [pobierz]
 3. Jak ułożyć dziecko z porażeniem mózgowym do rentgena stawów biodrowych [pobierz]
 4. Communication problems after stroke [pobierz]
 5. Psychological effects of stroke [pobierz]

 

Program Edukacyjny - Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii [link]

 

Materiały z kursów polsko-holenderskich współorganizowanych przez Fundację Rehabilitacji Dostępnej TRANGO

 1. Advising for parent participation [ppt]
 2. Arm and Handfunction in Children with CP - Assessment [ppt]
 3. Badanie kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [ppt]
 4. Chód prawidłowy podstawy, terminologia [ppt]
 5. Chód prawidłowy warunki konieczne [ppt]
 6. From assessment to goalsetting and treatment [ppt]
 7. ICF [ppt]
 8. Klasyfikacja MPD [ppt]
 9. Nowe trendy w terapii kończyny górnej u dzieci z MPD [ppt]
 10. Ocena kończyny górnej w świetle klasyfikacji ICF [ppt]
 11. PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory [ppt]
 12. Planowanie celów rehabilitacji, zastosowanie systemów SMART i GAS [ppt]
 13. Providing Family Centred Care - Assessing the needs of the family. Canadian Occupational Performance Measure (COPM) [ppt]
 14. Rozwój funkcji chwytnej ręki i czynności dwuręcznych [ppt tabela]
 15. Technika podania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności kończyny górnej [ppt tabela]
 16. Zaburzenia wzorca chodu u dzieci z MPD [ppt]