Polish (Poland)
Trango

Jesteśmy grupą ludzi związanych zawodowo z medycyną i zarządzaniem. Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Jesteśmy wrażliwi na ich potrzeby. Widzimy, że obecnie funkcjonujący system nie zaspokaja potrzeb osób niepełnosprawnych, ich rodzin ani opiekunów, a my funkcjonując w tym systemie nie jesteśmy w stanie postępować zgodnie z naszą wiedzą i przekonaniami nie zderzając się co chwila z nieżyciowymi i szkodliwymi przepisami. Poszukujemy przykładów dobrej praktyki, na których wzorować mógłby się doskonalszy system opieki/rehabilitacji nad osobami z przewlekłą niepełnosprawnością. Wierzymy, że możemy dokonać zmiany.